10 januari 2017

Biopropaan van Primagaz, de energie van de toekomst, beschikbaar vanaf 2018

Biopropaan energie van de toekomst
 
Vanaf 2017 zal Primagaz exclusieve leverancier van biopropaan zijn in Europa. Vergeleken met andere fossiele brandstoffen is propaan een brandstof met een lage CO2-uitstoot. Biopropaan doet nog beter en vermindert de CO2-uitstoot tot 80%. 

Eigenschappen 
Biopropaan wordt geproduceerd uit 100% duurzame grondstoffen en is chemisch identiek aan conventionele propaan en kan hierdoor probleemloos gebruikt worden in bestaande propaan installaties of tanks. De grondstoffen waaruit biopropaan wordt geproduceerd, bestaan uit een mix van afval- en reststoffen en hernieuwbare plantaardige oliën. Biopropaan is een bijproduct van biodiesel.

Voordelen 
- Zuiver, vermindert de CO2-uitstoot tot 80% in vergelijking met conventionele propaan.
- Hernieuwbaar, wordt geproduceerd uit duurzame grondstoffen, conform EU-wetgeving.
- Eenvoudig te gebruiken, kan gemengd worden met traditionele propaan en er is geen enkele aanpassing nodig aan de bestaande installatie of uitrusting.

Waarom biopropaan gebruiken? 
Dankzij biopropaan kan de uitstoot van broeikasgassen substantieel worden verminderd, zonder enige aanpassing aan de bestaande propaaninstallatie of -tank!
Binnen de EU stimuleert de ‘renewable energy directive’ bedrijven om over te schakelen op duurzame energiebronnen. Biopropaan voldoet aan deze criteria en levert een bijdrage aan een groenere en meer duurzame toekomst.

Ontdek in de volgende video's waarom Primagaz vanaf 2017 biopropaanleverancier wordt en hoe biopropaan wordt geproduceerd