24 juli 2018

Vlaams klimaatbeleids- en energieplan 2021-2030 ambitieus, maar haalbaar en betaalbaar

Maandag 23 juli – De Vlaamse regering besliste tijdens haar superministerraad een uitgebreide reeks maatregelen om de klimaatwijziging af te remmen en de luchtkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. Onder meer mogen vanaf 2021 bij nieuwbouw en zogenaamde energetische verbouwingen geen nieuwe stookolieketels worden geplaatst. De Vlaamse Regering zal bij de Federale Regering er bovendien op aandringen om het in het Energiepact aangekondigd verbod op verkoop van nieuwe stookolieketels te vervroegen. Voorts, nog vanaf 2021, mogen nieuwe woningen in nieuwe verkavelingen niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Deze beslissingen zijn niet alleen visionair, maar ook daadwerkelijk praktisch realiseerbaar. Voor stookolie zijn immers nu reeds alternatieven onmiddellijk beschikbaar.
Propaan is een nu reeds beschikbaar alternatief voor stookolie dat beter scoort voor klimaat en luchtkwaliteit. Biopropaan, een volledig hernieuwbare brandstof, staat klaar om fossiele gassen te vervangen. Klik hier voor het volledige persbericht.