16 april 2018

Eerste levering biopropaan toegekomen per schip in Belgiƫ

 Maandag 16 april - Vandaag komt 555 ton biopropaan toe per binnenschip bij Primagaz Benelux aan het Albertkanaal in Tessenderlo. Dit is een primeur in België. Met deze hoeveelheid gas kan leverancier Primagaz 650 huishoudens gedurende een jaar voorzien van energie of nog beter, 92.500 gasflessen vullen, goed voor 450.000 barbecues. Het barbecueseizoen is bij deze officieel geopend!

BioLPG, oftewel biopropaan, is een bijproduct van biodiesel en wordt geproduceerd uit duurzame grondstoffen, zijnde een mix van afval-, reststoffen en hernieuwbare plantaardige oliën. Met de eerste levering van biopropaan in ons land wordt de aftrap gegeven van de distributie van deze hernieuwbare energie.

Biopropaan wordt geproduceerd door Neste Biofuels raffinaderij op de Maasvlakte in de haven van Rotterdam.

Propaan is een gebruiksvriendelijk alternatief dat beter is voor het leefmilieu en de kwaliteit van zowel de binnen- als de buitenlucht. Vergeleken met andere fossiele brandstoffen, zoals steenkool en stookolie, is propaan een brandstof met een lage CO2-uitstoot. Biopropaan doet nog beter en kan de CO2-uitstoot tot 80% verminderen. Het kan bovendien op dezelfde manier gebruikt worden als conventioneel propaan en is een 100% duurzame oplossing. Biopropaan wordt ondermeer geproduceerd uit dierlijk en visrestvetafval uit de voedingsindustrie en hernieuwbare plantaardige oliën. Concreet betekent dit dat Belgische huishoudens hun huis voortaan kunnen verwarmen of weldra hun barbecue kunnen aansteken met behulp van gas opgewekt uit...afval.

“België kampt met een probleem op vlak van luchtkwaliteit”, klinkt het bij Eelco de Graaf, CEO van Primagaz Benelux. “De Europese Commissie kijkt erg kritisch naar ons land omdat er te veel fijnstof in de lucht hangt. Deze luchtvervuiling is de dag van vandaag mede het gevolg van de verbranding van hout, houtpellets, steenkool en stookolie. Deze laatste wordt in België trouwens nog zeer frequent gebruikt vergeleken met andere Europese landen. Deze vormen van energie moeten op termijn verdwijnen. De verbranding van propaan en biopropaan stoot immers beduidend minder fijnstof uit als stookolie en steenkool. Het verschil inzake fijnstof is nog veel groter in vergelijking met houtkachels.” De meeste Europese landen gaan het engagement aan om tegen 2050 geen fossiele brandstoffen meer op de markt te brengen en volledig over te stappen op hernieuwbare energie. “Biopropaan biedt (consumenten en) bedrijven de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot en fijnstof drastisch te verlagen zonder aanpassing aan de huidige installaties”, vervolgt woordvoerder van Primagaz Marjan Horemans. “Bovendien is het een uitstekend alternatief voor huishoudens en/of bedrijven die niet aangesloten kunnen worden op het aardgasnetwerk.”

Momenteel is biopropaan reeds verkrijgbaar in Nederland. België zou normaal gezien snel moeten volgen: “Wij zijn in constructief overleg met de bevoegde ministers rond een aanpassing van het wettelijk kader en overheidsondersteuning hieromtrent. We hebben er goede hoop op dat dit snel in orde komt.”

Naast de Benelux zal biopropaan ook beschikbaar zijn in een aantal andere landen zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland en Ierland.

“Het verdelen van biopropaan is een logische stap in ons engagement om onze CO2-emissie terug te dringen. Tegen 2040 moeten al onze energieproducten uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig zijn”, besluit CEO Eelco de Graaf.

Meer weten over de voordelen van biopropaan? Ontdek er hier alles over.