09 augustus 2016

Wetgeving voor propaangastanks

Wetgeving voor propaangastanks
Bij de plaatsing van een propaangastank moeten bepaalde veiligheidsafstanden in acht worden genomen. Deze zijn verschillend voor een bovengrondse en een ondergrondse tank. Bovendien geldt er in Vlaanderen, Wallonië en Brussel een verschillende wetgeving rond propaantanks. Sommige tanks moet je melden bij jouw gemeente, voor andere propaantanks heb je een vergunning nodig. We geven je hieronder even een overzicht ter verduidelijking.

Vlaamse wetgeving propaangastanks
In Vlaanderen is dezelfde regelgeving van kracht voor ondergrondse en bovengrondse propaangastanks. De meeste Vlaamse gezinnen die verwarmen op propaan hebben een gastank die kleiner is dan 3.000 liter. Deze propaangastanks (klasse 3) moet je melden bij jouw gemeente. Voor een propaangastank met een inhoud die groter is dan 3.000 liter (klasse 2) heb je een vergunning nodig.

Tijdens de plaatsing van de tank dienen ook bepaalde veiligheidsafstanden gerespecteerd te worden:
• 1 m rondom de tank (van blinde muren, maar ook van bijvoorbeeld een haag)
• 3 m van naburige eigendom of openbare weg
• 5 m van alle openingen in gebouwen

Brusselse wetgeving propaangastanks
Ook in Brussel wordt enkel gekeken naar de inhoud van de tank, waarbij dezelfde regels gelden voor een ondergrondse of bovengrondse gastank. Voor gastanks onder de 3.000 liter (klasse 2) moet je een vergunning aanvragen. Ook voor gastanks groter dan 3.000 liter (klasse 1b) heb je een vergunning nodig, maar je zal andere afstanden rondom de gastank moeten respecteren.

Waalse wetgeving propaangastanks
In Wallonië is de wetgeving rond propaangastanks verschillend van Vlaanderen en Brussel. Hier maakt men wel een onderscheid tussen ondergrondse en bovengrondse gastanks. Bovengrondse gastanks met een capaciteit tot 3.000 liter (klasse 3) moet je enkel melden bij jouw gemeente. Grotere propaantanks (klasse 2) hebben een vergunning nodig.
Ondergrondse gastanks tot 5.000 liter (klasse 3) moet je enkel melden bij de gemeente. Voor grotere ondergrondse tanks (klasse 2) is een vergunning vereist. Ook hier gelden veiligheidsafstanden die je rondom je gastank moet respecteren.

Primagaz voorziet de nodige documenten voor de melding van de plaatsing van de tank, die je moet afgeven aan de gemeente. Primagaz zorgt ook voor een keuring van de gastank, waarvoor elke vijf jaar een controleur langskomt.