Is propaangas een duurzame energiebron?

Propaangas is een zeer duurzame keuze. Het is een zeer hoogwaardige, veilige en milieuvriendelijke energievorm met een zeer lage uitstoot aan schadelijke stoffen bij de verbranding, waardoor er minder broeikasgassen ontstaan en bijgevolg ook minder zure regen. Propaan is een van de zuiverste fossiele brandstoffen. Bovendien is het een goede aanvulling op zonne-energie, dat nooit in de maximale energiebehoeften van een familie kan voorzien.