Heb ik een milieuvergunning nodig voor een propaangasinstallatie? Welke is dit dan?

Bij de plaatsing van een propaangastank moeten bepaalde veiligheidsafstanden in acht worden genomen. Deze zijn verschillend voor een bovengrondse en een ondergrondse tank. Bovendien zijn de afstanden ook verschillend voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Ook voor de opslag van gasflessen moeten veiligheidsafstanden worden gerespecteerd. Deze zijn afhankelijk van het betreffende gewest en van de gezamenlijke inhoud van de flessen (zowel volle als lege gasflessen). In onderstaande tabel staan de te respecteren afstanden per regio. Bovendien vind je er ook terug welke vergunning of melding bij de gemeente van toepassing is, rekening houdend met de grootte van de propaangastank, de veiligheidsafstanden en de regio.

 

VLAANDEREN

HOOFDSTAD BRUSSEL

WALLONIE

KLASSENVERGUNNING

VEREISTE MINIMUMAFSTANDEN
*behalve met scherm

VEREISTE MINIMUMAFSTANDEN
*behalve met scherm

VEREISTE MINIMUMAFSTANDEN
*behalve met scherm

Klasse 3
“Melding”

300 l – 1.000 l: 3 m

Geen klasse 3

Geen klasse 3

Klasse 2
Gemeentelijke vergunning

1.001 l – 5.000 l: 5 m

5.001 l – 10.000 l: 7,5 m

300 l – 1.000 l: 2 m

Geen klasse 2

Klasse 1
Vergunning Provinciale
of B.I.M-vergunning

> 10.000 l: 7,5 m

1.001 l – 2.500 l: 2 m
2.501 l – 10.000 l: 5 m
> 10.000 l: 7,5 m

500 l – 2.500 l: 2 m
2.501 l – 10.000 l: 5 m
> 10.000 l: 7,5 m

*Scherm: De afstand mag verminderd worden bij gebruik van een veiligheidsscherm. Wanneer een scherm aanwezig is, mogen de te eerbiedigen afstanden horizontaal omheen het scherm worden gemeten. Opgelet: de schermen moeten aan constructie-eisen beantwoorden.