Ontvangen bioLPG-klanten een certificaat?

Onze klanten ontvangen een ‘duurzaamheidsattest’ mbt hun aangekocht volume bioLPG. Hierin staan alle details over de samenstelling van de grondstoffen en de exacte CO2-reductie. Klanten kunnen dit attest gebruiken voor hun interne duurzaamheidsdoelstellingen.