De energieprijzen zijn gestegen. Wat betekent dit concreet voor jou en wat kan je zelf doen om de impact op je energiefactuur te verminderen? Lees meer.

Noodweer Belgiƫ

Ons beleid en de mogelijke impact

Het noodweer van de afgelopen week heeft in veel regio’s een enorme impact gehad. Wij leven mee met alle getroffenen.

Hieronder vind je de nodige richtlijnen voor het veiligstellen van je tank en het aangeven van eventuele schade.

Is je tank nog steeds veilig?

Tijdens de wateroverlast kan er schade zijn ontstaan aan je gastank en het leidingwerk. Voordat je de tank en het leidingwerk weer gebruikt, controleer steeds of dit veilig kan:
Staat de gastank nog op de juiste plaats (weggespoeld, verplaatst of omhooggekomen)?

  • Zijn alle aansluitingen in orde?
  • Is het leidingwerk in orde?
  • In geval van een ondergrondse tank: staat deze onder water?
  • In geval van een ondergrondse tank: staat er water in het mangat? Indien ja, verwijder dan het water om een vlotte levering mogelijk te maken.
  • Zijn er lekkages? Dit kan je controleren door zeepwater op belangrijke aansluitingen/ koppelingen te spuiten.

Wat doen indien je tank (mogelijk) niet veilig is?

In geval van twijfel, stel dan altijd het systeem veilig door de gasafnamekraan dicht te draaien.

Lukt dit niet neem dan zo snel mogelijk contact op met 112 of het tijdelijk noodnummer 1722 (natuurrampen).

Als er enkel schade is aan het leidingwerk, neem dan contact op met je installateur.

Heb je minder dringende vragen, neem dan contact op met Primagaz op het nummer 013/61 82 00 tijdens de kantooruren (08:00-17:00). 

Plaats in ieder geval geen nieuwe gasbestelling vooraleer je zeker bent dat je gasinstallatie veilig en in orde is.

Hoe schade melden?

Bij schade adviseren wij je om deze zowel bij je verzekeraar als bij Primagaz te melden. Het is voor de afhandeling door de verzekeraar van groot belang dat de schade goed in kaart wordt gebracht.

Foto’s van de situatie en een goede omschrijving van de schade zijn daarom uiterst belangrijk.

De melding van de schade, samen met de aangifte bij de verzekeraar en bijbehorende bewijsstukken (o.a. foto’s) ontvangen wij dan ook graag zo snel mogelijk op het emailadres info@primagaz.be.

Zodra wij deze hebben ontvangen nemen wij de nodige vervolgstappen om je zo snel mogelijk weer van dienst te zijn.

 

Bel onze emergency service bij noodgevallen: 02 507 21 51

Begint je tank te drijven? Bel de brandweer op het nummer 100 (112 voor GSM)