Doorgaan naar artikel

Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Meisje in de tuin

Veiligheid

Optimale veiligheid

Rond je propaangastank

Altijd energie, altijd veilig

Voor de plaatsing van een propaantank moeten bepaalde veiligheidsafstanden worden gerespecteerd. Zo geniet je in alle veiligheid van de warmte van gas.

Primagaz legt steeds de focus op veiligheid en volgt strikt de veiligheidsregels die van toepassing zijn bij de installatie en het onderhoud van je gastank. Ook voor jou is het belangrijk om kennis te nemen van deze voorschriften. Zo kan ook jij genieten van alle voordelen van gas in alle veiligheid.

Veiligheidsafstanden

Primagaz werkt exclusief met erkende propaangasinstallateurs. Zij werken steeds volgens de meest recente reglementering en respecteren de veiligheidsregels wanneer ze je propaantank installeren. Deze regels gaan over de veiligheidsafstanden tussen je tank en je huis,  je garage,… De veiligheidsafstanden zijn verschillend voor een bovengrondse en een ondergrondse tank.

Na plaatsing wordt je propaangastank gekeurd door een erkende keuringsinstantie voor de eerste ingebruikname.

Daarnaast garandeert Primagaz de veiligheid van de tanks. Elke tank is stevig, roestvrij en beveiligd tegen overdruk. 

Infobrochure Batibouw voor bovengrondse gastank

Bovengrondse tank

Vrije doorgang rond de tank
 1 m


Vanaf de tank tot:
3 m

 • de eigendomsgrens
 • de openbare weg (rooilijn)
 • brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting...)
 • open putten, niet in verbinding met lokalen (riolering)


Vanaf de tank tot:
5 m

 • opening woonlokaal
 • opening lokaal zonder openvuurverbod
 • opening tot een kelder
 • opening verbonden met lokalen (aanzuigopening ventilatiesysteem)

Infobrochure Batibouw plattegrond

Ondergrondse tank

Vrije doorgang rond het mangat
 1 m


Vanaf de tank tot:
2,5 m

 • de eigendomsgrens
 • elke openbare weg (rooilijn)


Vanaf de klep of vulmond tot:
3 m

 • de eigendomsgrens
 • elke openbare weg
 • brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting...)


Vanaf de klep of vulmond tot:
5 m

 • opening woonlokaal
 • opening lokaal zonder openvuurverbod
 • toegang tot een kelder
 • opening verbonden met lokalen (aanzuigopening ventilatiesysteem)

Gebruik en onderhoud

Tips en richtlijnen

Voor een veilig gebruik

Primagaz controleert je gastank bij elke levering en zorgt voor het onderhoud. Maar er zijn ook bepaalde zaken waar jij als klant rekening mee kan houden:

 • Maak je vertrouwd met de uitvoering, uitrustingsdelen en toebehoren van de propaangastank.
 • Laat geen kinderen of een ondeskundige toe tot de propaangastank.
 • Identificatielabels, de conformiteitplaat en de stempelplaat mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of beschadigd.
 • Bij het vermoeden van een lekkage dien je verdachte delen van de propaantank met zeepwater te controleren (nooit met vuur!). Het ontstaan van zeepbellen markeert een lekkage.
 • Respecteer altijd de veiligheidsafstanden.

Groene gastank Primagaz in de tuin met schommel

Gaslek

Wat moet je doen als je een ernstig gaslek vermoedt?

 • Bel de brandweer (100 – 112 voor gsm) en meld de aanwezigheid van een LPG-tank.
 • Bel de 24-uren ‘Primagaz Emergency Service’ op het nummer 02 507 21 51.
 • Sluit de gasafnamekraan van de tank (indien mogelijk).
 • Doof alle open vlammen enkel nadat de gastoevoer afgesloten is.
 • Schakel motoren, elektrische apparatuur en mobiele telefoons uit.
Propaan drijft mee met de wind, dus hou rekening met de windrichting voor je veiligheid alsook voor het waarschuwen en de evacuatie van buurtbewoners.

Nummer en logo PG

Raadpleeg hier de veiligheidsfiches

Download hier de veiligheidsfiche voor bovengrondse tanks in Vlaanderen.
Download hier de veiligheidsfiche voor ondergrondse tanks in Vlaanderen.
Download hier de veiligheidsfiche voor bovengrondse tanks in Wallonië.
Download hier de veiligheidsfiche voor ondergrondse tanks in Wallonië.