Gebruik je propaangas in bulk (tanks)? Dan heb je recht op een overheidspremie van € 300 die geldt voor leveringen tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023. Je kan tot en met 31 maart 2023 je aanvraag indienen. Lees hier hoe je deze kan aanvragen.
Primagaz Domestic 2022

De prijs van propaangas,

over fluctuaties en maximumprijzen

Hoe wordt de propaanprijs bepaald en beschermd?

En hoe zit dat bij andere energieën?

In België geldt voor elk aardolieproduct een maximumprijs. Onder aardolieproducten vallen onder andere benzine, gasoliediesel voor wegvervoer, residuele stookolie, gasolie voor verwarming, lpg, lamppetroleum en propaangas. Leveranciers mogen deze producten dus niet verkopen aan een prijs die hoger is dan de vastgestelde maximumprijs. 

Het basisprincipe is dat de prijsstructuur rekening houdt met alle relevante kosten in de totale toeleveringsketen. De verbruiksprijs van propaangas in bulk (tanks) is variabel en wordt ook bepaald door een programma-overeenkomst met de overheid. De meest actuele gasprijzen vind je hier.

Dit geldt trouwens enkel voor propaangas in tanks. De prijs voor propaangas in gasflessen wordt niet bepaald door de overheid. Je informeert daarom best bij je lokale verdeler naar zijn actuele prijs.

Evoluties en berekening per leverancier

Evolutie van de energieprijzen

Propaangas is best in class

De prijs van energie is nooit vast. Stookolie, benzine, aardgas, propaangas … Op basis van de wereldwijde marktsituatie fluctueren hun prijzen. Zo zien we dat de prijzen voor mazout en aardgas de afgelopen maanden fors gestegen zijn, zowel in België als in het buitenland.

Ten opzichte van vorig jaar (periode december 2021 - december 2022) is de totale jaarfactuur voor gemiddeld aardgasverbruik met 16% gestegen (bron www.creg.be). In dezelfde periode is de stookolieprijs gestegen met 40% (bron www.brafco.be), terwijl de propaanprijs met 11% gedaald is (bron www.brafco.be en www.energiafed.be). Er is wel een verschil in calorisch vermogen tussen propaangas en stookolie. Houtpellets zijn dan weer verdubbeld in prijs sinds januari 2022 (bron www.vrt.be).

De elektriciteits- en aardgasmarkten zijn in België vrijgemaakt. Dat betekent dat leveranciers vrij zijn om hun prijzen te bepalen aan de hand van vraag en aanbod. Er geldt geen maximumprijs voor deze energieën. Dat is niet het geval bij propaangas. Voor propaan wordt een maximumprijs bepaald door de overheid die leveranciers nooit mogen overschrijden.

Propaangas biedt je trouwens niet alleen zekerheid, maar ook onafhankelijkheid. Je beslist namelijk zelf wanneer je gas bestelt (zodra je tankinhoud onder 35% zit).

 

Hoe berekent Primagaz de prijs van haar propaangas?

En hoe doen andere leveranciers dat?

Het totale prijskaartje van het propaangas dat jij thuis gebruikt, hangt van verschillende factoren af.

Enerzijds heb je de kosten voor de gasleveringen. Aangezien de prijs van propaangas wordt vastgelegd door de overheid, is deze hetzelfde bij elke leverancier. Dankzij deze officiële prijs ben jij als consument altijd zeker dat je een correct tarief betaalt.

Daarnaast heb je de kosten voor de huur of aankoop van je gastank. Huur je een tank, dan betaal je hier maandelijks een huurprijs voor. Elk contract omvat ook de regelmatige controle en het onderhoud van je gastank. 

Het verschil tussen de leveranciers zit ‘m in die maandelijkse huurprijs en de diensten die onder je contract vallen — en natuurlijk de klantenservice die je geniet bij je leverancier.

Ruime voorraden en beschikbaarheid

Nu de schaarste van bepaalde materialen en brandstoffen toeneemt, maken bedrijven en gezinnen zich meer en meer zorgen over de beschikbaarheid van energie. Hoewel wij helaas ook geen sluitend antwoord hebben op die algemene onzekerheid, verwachten wij dat er voldoende propaan zal zijn.

De productiemogelijkheden voor propaan zijn verschillend ten opzichte van deze voor aardgas waardoor het prijsbeleid en de bevoorradingszekerheid in grote mate los van elkaar staan.

Dankzij ons moederbedrijf SHV Energy – een van de grootste LPG-distributeurs wereldwijd- beschikken we over een centrale inkooppositie die ons toelaat ruime voorraden in te kopen en op te slaan.

Propaan is afkomstig van gebieden binnen en buiten Europa zoals de Oostkust van Amerika, Golf van Mexico, Noordzee en lokale raffinaderijen in België en Nederland.

Primagaz beschikt bovendien over meerdere centrale opslagplaatsen in België die ons toelaten snel en flexibel te leveren en tegelijkertijd te voldoen aan de vraag vanuit de markt.

 

Zo gaat Primagaz te werk

Prima diensten op jouw maat

Veilig en comfortabel

Primagaz doet er alles aan om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken en een flexibele, veilige en comfortabele oplossing aan te bieden voor elke situatie. Zo kan je kiezen tussen verschillende tariefformules. Onze verschillende diensten en mogelijkheden maken het voor jou nog makkelijker om te genieten van gas, waar en wanneer je maar wilt.

Kies hoe je betaalt

Je kan als Primagaz-klant op verschillende manieren betalen:

 • Betaling na elke handeling
  Wij sturen je een factuur na elke handeling. Denk hierbij aan een gaslevering, de huurnota van je tank, de installatienota ... Je moet deze binnen de 15 dagen betalen.

 • Betaling via domiciliëring
  Je geeft ons de volmacht om het factuurbedrag rechtstreeks van je bank- of girorekening af te schrijven. Voordat de transacties worden uitgevoerd krijg je altijd een melding, zodat je eventueel bezwaar kan maken.

 • Gespreide betaling via domiciliëring 
  Je geeft ons de volmacht om 11 maanden lang een vast bedrag van je bank- of girorekening af te schrijven. In de 12de maand ontvang je de jaarlijkse eindafrekening. Hierin worden de facturen en je betalingen overzichtelijk weergegeven, waarna het saldo wordt verrekend.

MijnPrimagaz, het online klantenportaal

Wil je je gasactiviteiten online beheren? Dat kan via ons klantenportaal MijnPrimagaz. Op MijnPrimagaz kan je 24 uur op 24:

 • Makkelijk en snel online gas bestellen

 • Facturen raadplegen en downloaden

 • Actuele prijzen en je verbruik bekijken

 • Je meterstand doorgeven

 • De inhoud van je tank opvolgen

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Klaar voor propaan?

Vul je gegevens in en we bellen je op om vrijblijvend een offerte op maat op te stellen.

Headline

Teaser Text

TextHeader
PopupText

Er zijn één of meerdere velden incorrect ingevuld. Gelieve deze te corrigeren.

Even geduld...

* Actievoorwaarden

Dit aanbod is niet geldig:

 • in het geval van een beperkt geschat verbruik van <1.500 liter per jaar
 • voor woningen die aangesloten zijn op het aardgasnetwerk
 • voor installatie van een centrale propaangastank waaraan meerdere tellers zijn gekoppeld

Lees meer