Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en blijft voor jou klaarstaan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Gastanks - technisch
Vind een antwoord op je vraag:

De tank wordt om de 5 jaar gekeurd door een erkend keuringsorganisme dat door Primagaz wordt ingeschakeld. Je wordt vooraf per brief op de hoogte gesteld wanneer het keuringsorganisme langs zal komen.

Naast de controle op de veerveiligheid worden aan de hand van een inspectieformulier ook zaken als de ligging van de propaangastank, uiterlijke schade en lekkages e.d. gecontroleerd.

Als de keurder gebreken ontdekt zal hij dit terugkoppelen aan Primagaz. Wij zorgen dan dat de gebreken worden opgelost.

Nee, normaal ligt de druk binnen een propaangastank tussen 1 en 10 bar. De druk van de propaantank kan dus variëren. Dit is afhankelijk van de (buiten)temperatuur en de afname van propaan.

De afsluiter tussen manometer en reservoir is waarschijnlijk gesloten/geblokkeerd of de manometer is defect en/of niet juist afgesteld.

Contacteer Primagaz op 013/61.82.00, wij helpen je graag verder.

Schoonhouden van de propaangastank dient te gebeuren met water en eventueel een zachte zeep en is de verantwoordelijkheid van de beheerder.

Je kan de inhoud van de propaangastank aflezen op de inhoudsmeter. De inhoudsmeter geeft een indicatie van de vullingsgraad van de tank in % weer. Let wel: het is dus een benadering van de actuele inhoud. De gastank dient voor een goede meting goed horizontaal te zijn opgesteld. De maximaal toelaatbare vullingsgraad staat aangegeven op de stempelplaat van de propaantank (dit geldt zowel voor particuliere als voor professionele tanks).

Zowel voor particulieren als voor bedrijven geldt dat begroeiing en/of aanplanting rondom de propaangastank de goede natuurlijke ventilatie niet mag hinderen en conform onderhouden moet worden. De propaantank moet rondom voldoende toegankelijk zijn voor bediening, bevoorrading, inspectie, onderhoud en/of een spoedinterventie. Hierbij wordt gevraagd om een minimumafstand van 1 m rond de tank te vrijwaren van beplanting en andere materialen.

Neem contact op met onze klantendienst op 013/61.82.00. Onze medewerkers verwijzen je door naar een gasadviseur die alles met je kan bespreken ter plaatse. Ook via de contactpagina kan je een afspraak maken met een van onze gasadviseurs.

Wat moet je doen als je een gaslek vermoedt? Afhankelijk van je situatie zijn er verschillende stappen die je moet ondernemen:

Als je een klein gaslek vermoedt binnenshuis

 • Sluit de gasafnamekraan van de tank.
 • Sluit de gastoevoer binnen af.
 • Doof alle open vlammen.
 • Zet geen elektrische toestellen aan (hou rekening met toestellen die automatisch kunnen aan- en uitgaan).
 • Open alle deuren en ramen en ventileer genoeg op een laag niveau (propaan is zwaarder dan lucht).
 • Bel je installateur of technicus.
Als je een klein gaslek vermoedt buitenshuis
 • Sluit de gasafnamekraan van de tank (indien mogelijk).
 • Doof alle open vlammen enkel nadat de gastoevoer afgesloten is.
 • Motoren, elektrische apparatuur en mobiele telefoons uitschakelen.
 • Bel de 24-uren ‘Primagaz Emergency Service’ op het nummer 02/507.21.51.
Als je een ernstig gaslek vermoedt
 • Bel de brandweer (100 – 112 voor gsm) en meld de aanwezigheid van een LPG-tank.
 • Bel de 24-uren ‘Primagaz Emergency Service’ op het nummer 02/507.21.51.
 • Sluit de gasafnamekraan van de tank (indien mogelijk).
 • Doof alle open vlammen enkel nadat de gastoevoer afgesloten is.
 • Motoren, elektrische apparatuur en mobiele telefoons uitschakelen.
 • Propaan drijft mee met de wind, dus hou rekening met de windrichting voor je veiligheid en ook voor het waarschuwen en evacueren van buurtbewoners.

Bij technische problemen kan je Primagaz best telefonisch contacteren. Op die manier kunnen we het snelste schakelen en je snel verder helpen.

Je belt hiervoor 013/61.82.00. Wij helpen je graag verder.

Niet alle propaangastanks zijn geheel gelijk. Daarom contacteert Primagaz je vóór de plaatsing. Als we van tevoren weten welke propaangastank je momenteel hebt staan, zorgen we voor een passende aansluiting van het installatiewerk op de gastank van Primagaz.

In eerste instantie bepalen de wettelijke veiligheidsafstanden of je de mogelijkheid hebt om een ondergrondse of bovengrondse propaangastank te plaatsen. Als je voldoende plaats hebt voor zowel een ondergrondse als een bovengrondse tank, dan kies je in functie van het gewenste uitzicht van je tuin en je budget.
Onze gasadviseur geeft je graag meer advies hierover.

Bij de plaatsing van een propaangastank moeten bepaalde veiligheidsafstanden in acht worden genomen. Deze zijn verschillend voor een bovengrondse en een ondergrondse tank. Bovendien zijn de afstanden ook verschillend voor Vlaanderen en Wallonië.

Onderstaande fiches zijn geldig voor propaantanks met een inhoud van minder dan 5 m3. Raadpleeg de fiche die bij je locatie en type tank past voor een overzicht van de afstanden die precies moeten worden gerespecteerd.

Wallonië: Bovengrondse tank + ondergrondse tank

Waarschijnlijk wel; neem contact op met de fabrikant van het kooktoestel voor een omschakelingspakket.

Omdat propaangas in vloeibare vorm wordt geleverd, heeft het in de tank verdampingsruimte nodig. Hierdoor heeft het gas de ruimte om van vloeibare naar gasvorm te gaan. Primagaz vult de bovengrondse tanks nooit verder dan 85%, zodat de druk in de tank niet te hoog oploopt.

Bij zeer warm weer, kan de druk toenemen en treedt het mechanisme van de veiligheidsklep in werking. De veiligheidsklep gaat open en laat automatisch en veilig de druk ontsnappen. Dit veroorzaakt een fluitend geluid en gaat gepaard met een gasgeur. Het beschermkapje vliegt weg.

Als de druk voldoende is gedaald, gaat de klep vanzelf weer dicht. Een veiligheidsklep die opengaat is dus geen defecte veiligheidsklep. De klep zorgt er namelijk voor dat de druk in de tank niet te hoog oploopt.

Wat moet je doen bij overdruk?

 • Koel de tank af met water (bvb. met een tuinslang) totdat de veiligheidsklep opnieuw sluit. Dit kan 15 minuten duren.
 • Leg een natte doek over de tank zolang deze warm is.
 • Plaats een parasol zolang de zon op de tank schijnt (plaats de parasol niet boven de veiligheidsklep!).
 • Verwittig in alle gevallen Primagaz.
 • Blijft de klep blazen en sluit deze niet meer af? Verwittig dan ook de brandweer (112).

Kortom:
Verwittig altijd Primagaz wanneer de veiligheidsklep open is.
Krijg je de klep niet dicht? Verwittig dan Primagaz én de brandweer (112).