FAQ Primagaz
Contract

Contract

Wij betreuren het verlies van iedere klant. Mogen wij je vragen om ons de reden van je vertrek te laten weten? Wij willen graag alles in het werk stellen om je als klant tevreden te houden.

Als je toch zeker bent van je besluit, kan je een mail sturen naar info@primagaz.be of een aangetekende brief sturen om je contract te beëindigen. Vermeld hierbij zeker je unieke klantnummer en leveringsadres. Je kan deze brief richten aan:

Primagaz NV
Kanaalweg 87
3980 Tessenderlo

Na afloop van de overeengekomen contracttermijn, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een onbepaalde periode. De overeenkomst kan dan schriftelijk per aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.