Doorgaan naar artikel

Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Ik gebruik een gasinstallatie. Welke veiligheidsvoorschriften moet ik in acht nemen?

Hieronder vind je de belangrijkste veiligheidsvoorschriften t.a.v. de opslag en het gebruik van een gasinstallatie op propaan. Deze gelden zowel voor particuliere als voor professionele installaties. Primagaz adviseert je nadrukkelijk kennis te nemen van alle voorschriften en deze te allen tijde op te volgen. Dit voor je eigen veiligheid.

  • Maak je vertrouwd met de uitvoering, onderdelen en toebehoren van de propaantank. Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met Primagaz, wij helpen je graag verder.
  • Laat in geen geval kinderen of ondeskundigen toe tot de propaantank.
  • Identificatielabels, de conformiteitplaat en de stempelplaat mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of beschadigd.
  • Bij het vermoeden van een lek moet je verdachte delen van de propaantank met zeepwater controleren (NOOIT met vuur!): het ontstaan van zeepbellen markeert een propaanlek.