Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Wat is het verschil tussen butaan en propaan?

Butaan en propaan zijn allebei LPG’s (Liquefied Petroleum Gas). Ze worden gewonnen uit ruwe olie (door raffinage) of uit aardgas (door condensatie). Deze gassen hebben een hoog calorisch vermogen en worden vloeibaar gemaakt om het transport, de distributie en het gebruik vlot te laten verlopen.

Propaangas heeft een lager kookpunt (-42°C) dan butaan en wordt bewaard onder hogere druk. Het kookpunt van butaangas (omzetting van vloeistof naar gas) is rond -0,5°C, het is dus niet bruikbaar in koudere omstandigheden rond deze temperatuur.

Butaan Propaan 
 Chemische formule: C4H10 Chemische formule: C3H8 
 Heeft een lage druk. Bij 0°C is de gasdruk in de fles slechts 1 bar, bij 20°C amper 3 bar. Heeft een hogere druk. Bij -10°C is de gasdruk 2 bar, bij 0°C 4 bar en bij 20°C loopt de inwendige druk op tot 10 bar. 
 De calorische waarde van commerciële butaan is 13,62 kWh/kg.  De calorische waarde van commerciële propaan is 13,83 kWh/kg.             

Lees meer over propaan op deze pagina (voor particulieren) en deze pagina (voor bedrijven), of download de infobrochure voor particulieren.

Andere veelgestelde vragen