Doorgaan naar artikel

Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Ga terug naar het overzicht

8/02/2021

Energetische renovatie – met propaangas ben je klaar voor de toekomst.

Primagaz tank winter
Energetische renovatie
Als onderdeel van de transitie naar een duurzame toekomst, voorziet het Belgisch Nationale Energie en Klimaatplan in het geleidelijk uitfaseren van fossiele brandstoffen om tegemoet te komen aan de vereisten van het Energiepact. Niets nieuws onder de zon, want dit verbod kwam al ter sprake in het akkoord van Parijs dat in 2015 werd afgesloten op de klimaatconferentie in Parijs. Doelstelling is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de klimaatopwarming tegen te gaan. Maar wat betekent dit nu concreet en welke alternatieven bestaan er?

Uitfasering van stookolieketels?


Tegen 2035 zal in België de verkoop van fossiele brandstoffen worden verboden en dit zal onder andere een grote impact hebben op meer dan 1 miljoen huishoudens die verwarmen op stookolie. Dit verbod is echter momenteel afhankelijk van een aantal onbekende factoren, die de regering en gewesten nog in detail moeten afstemmen. De gewesten kunnen namelijk zelf de datum en de toepassingsvoorwaarden bepalen. Zo zal de overgang het makkelijkst gaan in het Brussels hoofdstedelijk gewest, omdat hier slechts 16% van de woningen wordt verwarmd met stookolie. In Vlaanderen maakt zo’n 24% van de huishoudens gebruik van stookolie. In Wallonië liggen de kaarten het moeilijkst, want 50% van de Waalse woningen worden verwarmd met stookolie. En aangezien veel van die woningen geen aansluiting hebben op aardgas, lijken de alternatieven beperkt. Of nog onbekend voor het grote publiek, zoals propaangas in een tank.

Wat zijn mogelijke alternatieven?


Een van de voornaamste doelstellingen van het klimaatplan bestaat in de reductie van broeikasgassen en de transitie naar hernieuwbare energie. Een warmtepomp is de oplossing bij uitstek maar niet altijd financieel haalbaar. Denk maar aan investeringskosten zoals aankoop van de pomp, zonnepanelen, isolatie van je woning, aanpassen van de radiatoren... Bovendien is elektriciteit in België nog steeds duur. Dit weegt extra door nu binnenkort de terugdraaiende teller voor zonnepanelen in Vlaanderen zal worden afgeschaft. Net voor die situaties biedt Primagaz vandaag al een interessant alternatief met propaangas.
Bovendien ben je met Futuria Propaan, een 100% duurzame variant, klaar voor de toekomst.

Overschakelen van stookolie naar propaangas

Propaangas is vandaag al een gemakkelijke en ecologische oplossing voor woningen zonder aardgasaansluiting. Met een lagere uitstoot van CO2, fijn stof en NO2 heeft propaan een lagere impact op het milieu. Bovendien is een gasketel goedkoper in aankoop en onderhoud dan een mazoutketel.

Een overschakeling van stookolie naar propaangas hoeft gelukkig niet complex te zijn. Je kan kiezen tussen een bovengrondse en een ondergrondse gastank. Je gastank wordt gekoppeld aan je verwarmingsketel, vergelijkbaar met een aardgasinstallatie. Je kan deze aansluiten op een condensatieketel en zelfs op een installatie voor hernieuwbare energie. Van klassieke radiatoren tot vloerverwarming, een gezellige gashaard of zelfs een hybride warmtepomp, met propaangas ben je klaar voor de toekomst.

Vraag je je af of propaan een oplossing is voor jouw nieuwbouw? Download onze infobrochure of neem contact met ons op. Al overtuigd van propaan en benieuwd naar de installatie- en energiekost voor je woning? Dankzij onze calculator bereken je in enkele minuten je indicatieve voorstel.