Doorgaan naar artikel

Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Ga terug naar het overzicht

8/07/2022

Premie van 300 euro voor propaangebruikers

Bovengrondse tank in de tuien met schommel

Primagaz wil je graag informeren over de overheidspremie van € 300 voor propaangebruikers die recent werd aangekondigd via de pers.

Voor wie is deze premie?

 • De – eenmalige en forfaitaire – premie zal enkel toegekend worden aan een fysische persoon voor een levering van propaan in bulk uitgevoerd tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023. Het gaat over een eenmalige premie, ook indien meerdere leveringen van propaan in bulk tijdens deze periode hebben plaatsgevonden.
 • Elke persoon gedomicilieerd in een eengezinswoning of een appartement kan de tussenkomst aanvragen (één enkele cheque per gezin gedomicilieerd op het leveringsadres). 
 • De premie is dus niet bestemd voor rechtspersonen (juridische entiteit) of tweede verblijven.

Hoe aanvragen?

 • De premie dient aangevraagd te worden bij de overheid. Hoe kan je je aanvraag indienen? 
  - Online (raadpleeg de handleidingen)
  - Via een invulformulier. Er zijn 2 soorten formulieren beschikbaar:
  Formulier type A voor een individuele woning
  Formulier type B voor een woning in gemeenschappelijke eigendom

 • Onderstaande zaken heb je hiervoor nodig:
  • Een kopie van je factuur (via mijn.primagaz.be)
  • Het bewijs van betaling van de factuur (via je bank of bank-app)
  • KBO-nummer van Primagaz: BE0441210636
  • Indien je via voorschotten betaalt: een verklaring van je leverancier dat je deze betaald hebt. Primagaz bezorgt je dat bewijs proactief indien je in aanmerking komt voor de premie 

Hoe en wanneer wordt de premie uitbetaald?

 • De uitbetaling van de cheque zal ten laatste op 15/03/2023 gebeuren door de overheid (FOD Economie).

De propaanverdelers zijn niet gemachtigd om zelf de premie van 300 euro in mindering te brengen op de factuur.

Raadpleeg de site van de overheid voor meer informatie. 

Heb je nog specifieke vragen over de premie? Neem dan contact op met het Contact Center van de FOD Economie. Zij zijn elke werkdag bereikbaar van 9u tot 17u via:
- Telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer)
- E-mail: stookoliecheque@economie.fgov.be

Premie geweigerd? 

Indien de overheid de premie heeft geweigerd, kan dit verschillende oorzaken hebben:

- Je hoofdverblijfplaats is verschillend aan het leveradres. Je hebt enkel recht op de premie indien deze dezelfde zijn.
- Er is een afwijking op de exacte benaming van straat, huisnummer, postcode en/of gemeente: deze gegevens dienen identiek te zijn op onze factuur en in jouw aangifte. Indien Primagaz hier een aanpassing voor dient te doen, gelieve ons dan de correcte data te bezorgen via voucher@primagaz.be met als onderwerp 'Weigering premie'.