Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Ga terug naar het overzicht

24/03/2021

Maak een duurzame keuze voor je bedrijf, zonder in te boeten op efficiëntie.

Productie biopropaan
Primagaz geeft je bedrijf energie. Met een installatie op (Futuria) Propaan heb je een energieoplossing die veilig, flexibel en voordelig is, geschikt voor een brede waaier aan professionele toepassingen. En ecologisch, want met Futuria Propaan, de nieuwe generatie propaan, maak je de stap naar groene energie.

Primagaz heeft jarenlange ervaring in het aanbieden van gedecentraliseerde, koolstofarme en schone energieoplossingen aan zowel zakelijke als particuliere klanten. Als dochterbedrijf van SHV Energy heeft Primagaz de ambitie om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Zo introduceerde Primagaz in 2018 als eerste leverancier Futuria Propaan op de Belgische markt. 

Wat is Futuria Propaan?


Futuria Propaan is een energie die gewonnen wordt uit biomassa en die zowel duurzaam als efficiënt is. In gebruik en prestaties is deze energiebron volledig identiek aan traditioneel propaangas, waardoor het kan worden gebruikt in bestaande propaaninstallaties of -toestellen. Wat is het grote verschil? Futuria Propaan stoot tot 80% minder CO2 uit dan fossiele brandstoffen. Daarom is het de ideale energieoplossing voor het verminderen van CO2-emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Hoe wordt Futuria Propaan gemaakt?


Momenteel produceert Primagaz Futuria Propaan vanuit biodiesel. Het is een bijproduct van biodiesel dat uit biomassa wordt geproduceerd. Door Futuria Propaan op deze manier te produceren, is er dus geen verspilling en dat is alvast een goede start.
Maar Primagaz kijkt verder om het volume Futuria Propaan te kunnen verhogen naar de toekomst toe en investeert daarom actief in onderzoek naar andere productiemanieren.

Bio refinery icon

Bio raffinaderij


De bio raffinaderij produceert biobrandstoffen uit hernieuwbare grondstoffen, zoals plantaardige oliën, afval en reststoffen. Een aparte unit zuivert en scheidt het Futuria Propaan uit de gassen die vrijkomen bij het raffinageproces van de biodiesel.
Het gaat hier om HVO-biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil). Dit type dieselbrandstof wordt geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Er bestaan raffinagetechnologieën om de productie van HVO te verhogen in de komende jaren om aan de toenemende vraag te kunnen beantwoorden.

Power to gas icon

Power-to-gas


Deze technologie zet elektrisch vermogen om in (gasvormige) brandstoffen. Dit proces vergroot de flexibiliteit van het energiesysteem en zorgt voor een evenwicht in vraag en aanbod, omdat op momenten dat de vraag naar elektriciteit lager ligt dan de productie, deze overtollige elektriciteit kan worden benut voor de productie van gas.

Anaerobic digestion icon

Anaerobe vergisting


Anaerobe vergisting vindt plaats tijdens de afbraak van organisch materiaal door micro-organismen in afwezigheid van zuurstof. Op deze manier kan Futuria Propaan worden geproduceerd uit biogas, een oplossing om op een efficiënte manier biomassa te mobiliseren voor energiegebruikers zonder toegang tot het aardgasnetwerk. Het biogas wordt vrijgemaakt uit natte organische reststromen, zoals loof, berm- en natuurgras, stro en GFT.

Gasification from waste icon

Vergassing van restafval


Een chemisch proces dat warmte, druk en stoom gebruikt om biomassa om te zetten in gasvormige componenten. Vergassing is een oplossing die de circulaire economie aanvult en ondersteunt.

Klaar voor de toekomst

Met de steeds strenger wordende milieuvoorschriften is het voor bedrijven van essentieel belang om een duurzame aanpak te hanteren. Met Futuria Propaan van Primagaz draagt je bedrijf actief bij aan een groenere en duurzamere toekomst en kan je een CO2-reductie tot 80% realiseren. Informeer je dus zeker over deze duurzame energie, geproduceerd uit 100% hernieuwbare grondstoffen en uitsluitend verdeeld door Primagaz. Zo is ook jouw bedrijf, klaar voor de toekomst.


Benieuwd naar onze duurzame energieoplossing? Download onze whitepaper of neem contact op met ons. Wij helpen je graag verder!