Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Ga terug naar het overzicht

3/02/2022

(Futuria) Propaan: de sleutel in de energietransitie

Animatie energietransitie naar groene energie
Het energielandschap in België staat voor een ongeziene uitdaging. Ons land heeft namelijk de ambitie om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55% te verminderen, en tegen 2050 zelfs volledig klimaatneutraal te maken. Om deze ambitieuze doelstelling te halen is er nood aan een heuse energietransitie, met acties die zowel op de korte als op de lange termijn focussen. De Federatie van Butaan en Propaan, oftewel de FeBuPro, zoomt hier dieper op in in haar visienota.

Wie is de FeBuPro?

De Federatie van Butaan en Propaan (kort FeBuPro) heeft een duidelijk engagement. Zij wil de energietransitie mee realiseren door o.a. huishoudens in off-grid gebieden te helpen bij hun overstap van mazout naar (Futuria) Propaan en zich in te zetten zodat de Belgische propaansector ten laatste in 2050 enkel nog 100% hernieuwbaar Futuria Propaan verdeelt.


Vooral een uitdaging in off-grid gebieden

De uitfasering van mazoutketels is nodig om de klimaatdoelstellingen op de lange termijn te behalen. Op de korte termijn zorgt deze uitfasering echter ook voor bijkomende uitdagingen, zoals de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van energie.

Vooral in off-grid gebieden (regio’s waar geen aardgas ligt) is dit problematisch. In deze regio’s gebruikt men immers vaak koolstofintensieve brandstoffen zoals stookolie en steenkool. Overstappen van mazout naar aardgas is voor mensen die hier wonen geen optie. Willen zij hun verwarmingssysteem dus verduurzamen, dan kunnen ze slechts kiezen uit een beperkt aanbod van alternatieven — die niet altijd even geschikt zijn.

(Futuria) Propaan brengt oplossingen

Met propaan en Futuria Propaan heeft onze sector een sleuteloplossing voor off-grid gebieden. Een oplossing die bovendien haalbaar en betaalbaar is op de korte termijn, en die het potentieel heeft om klimaatneutraal te zijn op de middellange termijn.

Propaangas biedt exact dezelfde mogelijkheden als aardgas en stoot over de hele levenscyclus tot 20% minder CO₂ uit dan mazout. Daarnaast is er ook Futuria Propaan: een duurzaam gas dat gemaakt wordt van biomassa en tot 70% minder CO₂ uitstoot. Bovendien is Futuria Propaan chemisch identiek aan klassiek propaan waardoor je het voor dezelfde toepassingen kan gebruiken.

Op korte termijn is propaan een laagdrempelig, koolstofarm en milieuvriendelijk alternatief voor de meest vervuilende brandstoffen zoals steenkool, stookolie, benzine en diesel. Tegen 2050 wil de FeBuPro echter het volledige propaanaanbod op de Europese markt vervangen door hernieuwbaar Futuria Propaan.

Welke stappen zijn er al gezet?

De weg naar energieneutraliteit is nog lang. Toch heeft de FeBuPro al belangrijke stappen gezet. Zo heeft ze de afgelopen vijf jaar in totaal 6.695 huishoudens omgezet van stookolie naar propaan, wat een milieuwinst van 20,011 ton CO₂ per jaar opleverde.

Tegelijkertijd is ook de transitie binnen de sector ingezet: in 2018 werd hernieuwbaar Futuria Propaan een realiteit op de Belgische energiemarkt. Sindsdien werd het product gecommercialiseerd en verdeeld. Vandaag worden jaarlijks om en bij de 80.000 cilinders Futuria Propaan op de Belgische markt gebracht.

FeBuPro visienota: de weg naar klimaatneutraliteit

Het optimaliseren van energie-efficiëntie en een beter beheer van energieverbruik kunnen helpen om de CO₂-uitstoot op korte termijn te beperken. Willen we op langere termijn echter evolueren naar klimaatneutraliteit, dan is een verregaande verduurzaming in alle sectoren nodig. Om hierin te slagen vraagt de FeBuPro van alle beleidsniveaus in België de nodige aandacht en ondersteuning voor haar beleidsvisie en -prioriteiten.

In haar visienota zet de FeBuPro uiteen hoe de propaansector kan bijdragen aan de omslag naar een efficiënt en duurzaam energiesysteem, en hoe het beleidskader dit kan faciliteren. Bovenal is de nota een uitnodiging aan beleidsmakers om de komende jaren verder in dialoog te gaan en samen de energietransitie vorm te geven.

In de visienota lees je meer over o.a.:

  • De FeBuPro en de acties waartoe zij zich engageert.
  • De voor- en nadelen van alternatieve verwarmingsbrandstoffen voor off-grid gebieden (zoals elektrische warmtepompen of biomassaketels op hout).
  • Hybride verwarmingssystemen met propaan.
  • Hoe Futuria Propaan geproduceerd wordt en hoe kostenefficiënt deze brandstof is.
  • Futuria Propaan als directe vervanger van LPG in de transportsector.
  • Ervaringen met Futuria Propaan in de praktijk, voor uiteenlopende toepassingen (bedrijfsvloot, op festivals, in een brouwerij …).