Bronnen | Primagaz
Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en blijft voor jou klaarstaan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Minder CO₂-uitstoot

De verbranding van propaan stoot 16% minder CO₂ uit dan stookolie

Door je mazoutketel in te ruilen voor een installatie op propaan of biopropaan verklein je je ecologische voetafdruk. Bij de verbranding van propaan ligt de CO₂-uitstoot namelijk 16% lager dan bij stookolie, en bij biopropaan zelfs 72%. Ook ten opzichte van andere energiebronnen (zoals elektriciteit) stoten propaan en biopropaan aanzienlijk minder CO₂ uit.

Bron: studie Atlantic Consulting, 2018, doelgroep huishoudens

De verbranding van propaan versus stookolie

Betere luchtkwaliteit

Propaangas is beter voor de luchtkwaliteit

Propaan- en biopropaangas leveren bij aan een betere luchtkwaliteit. Ze stoten o.a. heel weinig fijnstof en NO uit, die verantwoordelijk zijn voor luchtvervuiling en die de werking van onze luchtwegen, longen en hart beïnvloeden. 

Propaan en biopropaan leveren dus een bijdrage aan zowel het klimaat (minder CO₂‑uitstoot) als de luchtkwaliteit.

Bron: studie Atlantic Consulting, 2009

Propaan is beter voor de luchtkwaliteit.
Legende: NO₂ (stikstofdioxide), VOC (koolwaterstof), PM10 en PM2.5 (fijnstof), CO (koolstofmonoxide)

Goedkoper

Een gasketel is goedkoper in onderhoud dan een mazoutketel

Een cv-ketel moet correct onderhouden worden om een optimale werking van de verwarmingsinstallatie te garanderen. Dit geldt zowel voor een gasketel als voor een mazoutketel. De regels omtrent het onderhoud van beide ketels verschillen echter.

In Vlaanderen moet een gasketel verplicht gekeurd worden om de 2 jaar. Deze keuring duurt ongeveer 1 uur en kost tussen de € 100 en € 150 excl. BTW, afhankelijk van onderhoudswerken.

Een mazoutketel daarentegen moet jaarlijks gekeurd worden. Een keuring duurt ongeveer 1,5 uur en kost tussen de € 100 en € 150 excl. BTW, afhankelijk van onderhoudswerken.

Het onderhoud van een mazoutketel komt dus duurder uit dan dat van een gasketel.

Bron: https://www.centraleverwarmingcv.be/cv-ketel/onderhoud

Een cv-ketel op gas is goedkoper in onderhoud dan een mazoutketel.

Een gasketel is goedkoper in aankoop dan een mazoutketel

De prijs van een cv-ketel op gas wordt voor een groot deel bepaald door de warmtebehoefte en het warmwaterverbruik. Deze factoren hebben invloed op het vereiste vermogen van de gasketel. Voor een basismodel van een gascondensatieketel beginnen de prijzen bij ongeveer € 1.500, maar ze kunnen oplopen tot € 4.000.


De prijs van een mazoutketel wordt bepaald door het vermogen en de gekozen materialen. De startprijs voor een lagetemperatuur- en hoogrendementsketel is ongeveer € 4.000, maar voor een mazoutketel met een nog hoger rendement kan de prijs oplopen tot € 7.500.


Bron: https://www.chauffage-info.be
Een cv-ketel op gas is goedkoper in aankoop dan een mazoutketel.

Hoger rendement

Gas presteert beter

Het rendement van een cv-ketel wordt bepaald door de productie, de distributie, de uitstoot en de regeling. Terwijl een moderne condensatieketel op stookolie een rendement haalt tussen 83 en 87%, ligt het rendement bij een moderne condensatieketel op gas tussen 87 en 91%.
 
Een gasketel heeft een hoger rendement dan een mazoutketel.