Bronnen

De verbranding van propaan stoot 16% minder CO₂ uit dan stookolie.

Bron: studie Atlantic Consulting, 2018, doelgroep huishoudens

Propaangas is beter voor de luchtkwaliteit.

Bron: studie Atlantic Consulting, 2009
Legende: NO2 (stikstofdioxide), VOC (koolwaterstof), PM10 en PM 2.5 (fijn stof), CO (koolstofmonoxide)

Een cv-ketel op gas is goedkoper in onderhoud.

Onderhoud cv-ketel in Vlaanderen
Gasketels moeten in Vlaanderen verplicht gekeurd worden om de 2 jaar.
Duurtijd: +/- 1 uur
Prijs: tussen de € 100 en € 150 excl. BTW - afhankelijk van onderhoudswerken

Een cv-installatie op stookolie moet jaarlijks gekeurd worden door. Na het onderhoud krijg je steeds een reinigings- en verbrandingsattest.
Duurtijd: +/- 1,5 uur
Prijs: tussen de € 100 en € 150 excl. BTW - afhankelijk van onderhoudswerken.

Bron: https://www.centraleverwarmingcv.be/cv-ketel/onderhoud

La maintenance chaudière à gaz en Wallonie
Entretien chaudière à gaz:
Vous êtes légalement obligé en Wallonie de faire entretenir votre chaudière à gaz tous les trois ans.
L’entretien d’une chaudière qui chauffe à l’aide de gaz, coûte au moins €100 (excl. TVA).

Entretien chaudière à mazout: 
En Wallonie, le contrôle d’une chaudière mazout se fait une fois par an et doit être effectué par un technicien agréé.
De plus, si vous avez une chaudière au mazout qui a 15 ans d’âge ou plus et une puissance supérieure à 20 KW, un audit (aussi appelé diagnostic approfondi) doit être effectué pour établir l’état de santé de l’installation.

Source: https://www.chauffage-info.be/entretien/entretien-chaudiere-gaz

Een cv-ketel op gas is goedkoper in aankoop.

De prijs van een cv-ketel op gas wordt voor een groot deel bepaald door de warmtebehoefte en het warmwaterverbruik. Deze factoren hebben invloed op het vereiste vermogen van de ketel. Voor een basismodel van een gascondensatieketel beginnen de prijzen bij ongeveer 1.500 euro, maar ze kunnen oplopen tot 4.000 euro.

De prijs van een olieketel wordt bepaald door het vermogen en de gekozen materialen. De startprijs voor een lage temperatuur en hoog rendement ketel is ongeveer 4.000 euro, maar voor een olieketel met een nog hoger rendement kan de prijs oplopen tot 7.500 euro.

Bron: https://www.chauffage-info.be

Een gascondensatieketel heeft een hoger rendement dan een stookolieketel.