Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en blijft voor jou klaarstaan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Waar kan ik mijn gasfles van Primagaz laten vullen?

Een gasfles mag telkens maar voor 80% worden gevuld omwille van de veiligheidsvoorschriften. Daarom mogen gasflessen alleen in een erkend vulcentrum worden gevuld en is het ten strengste verboden om zelf je gasfles te vullen aan een tankstation.

Is je gebruikte gasfles leeg? Dan kan je deze heel eenvoudig omruilen bij een Primagaz-verdeler in je buurt. Als je daar je lege gasfles inlevert, krijg je een volle in de plaats. Raadpleeg onze dealer locator om gemakkelijk en snel het dichtstbijzijnde Primagaz-flessenverkooppunt te vinden.

Wil je nog meer informatie over het vullen en omruilen van gasflessen? Raadpleeg dan onze tips en advies.

Andere veelgestelde vragen

Hoe vaak moet ik mijn gastank laten vullen?

Het aantal leveringen hangt af van je verbruik en van de manier van vullen die je kiest. Er zijn 2 opties: Je controleert zelf de inhoud van je tank via de inhoudsmeter op je gastank. Indien het volume lager is dan 20% neem je contact op met Primagaz voor een bestelling of bestel je online via het klantenportaal MijnPrimagaz.
Indien je voor het geautomatiseerde meetsysteem kiest, controleert het systeem automatisch het niveau van je gastank en stuurt een signaal naar Primagaz wanneer de inhoud van je tank lager is dan 20%. Primagaz doet vervolgens de rest en komt je gastank vullen. Je bent hierdoor vrij van alle zorgen.

Online purchases may be returned via a major parcel carrier. Click here to initiate a return.

Uit welke onderdelen bestaat mijn jaarlijkse factuur?

Op de jaarlijkse factuur vind je een overzicht van de verbruiksfacturen van het afgelopen jaar. Je krijgt een overzicht van de maandelijkse voorschotfacturen en de betaalde voorschotten. Daarnaast wordt ook de jaarlijkse huurfactuur vermeld en andere mogelijke losse facturen, creditnota’s of uitgevoerde betalingen en terugbetalingen. Op basis van het uiteindelijke saldo dat je terugbetaald krijgt of moet bijbetalen, wordt je nieuwe maandelijkse voorschot berekend. I ndien je werkt met een domiciliëring wordt het saldo automatisch geïnd of terugbetaald. Indien je zelf maandelijks de betalingen overmaakt, vind je bovenaan de eindafrekening de betalingstermijn terug alsook de betalingsreferentie.

Online purchases may be returned via a major parcel carrier. Click here to initiate a return.

Wanneer moet mijn propaangastank gekeurd worden en wat gebeurt er dan precies?

Je moet om de 5 jaar je gastank laten keuren door een erkend keuringsorganisme dat door Primagaz wordt ingeschakeld. Je wordt vooraf per brief op de hoogte gebracht wanneer het keuringsorganisme zal langskomen. Naast de controle op de veerveiligheid worden aan de hand van een inspectieformulier ook zaken als de ligging van de propaantank, uiterlijke schade en lekkages e.d. gecontroleerd. Als de keurder gebreken ontdekt zal hij dit terugkoppelen aan Primagaz. Wij zorgen dan dat deze worden opgelost. Er zijn ook bepaalde zaken waar jij als klant rekening mee kan houden, lees er hier meer over.

Online purchases may be returned via a major parcel carrier. Click here to initiate a return.

Hoeveel liter gas zit er in een gasfles?

Een gasfles is nooit voor 100% gevuld met propaangas, omdat de vloeistof moet kunnen uitzetten. Daarom zijn alle gasflessen tussen 80% en 87% gevuld. Het propaangas in de fles bevindt zich in vloeibare toestand: pas bij afname wordt het omgezet naar zijn gasvormige toestand. Eén kilogram propaangas is ongeveer 2 liter vloeibaar gas. In een fles van 5 kilogram zit dus ongeveer 10 liter vloeibaar gas. In een propaangasfles van 46,5 kg zit 91,2 liter vloeibaar gas. Twijfel je of je gasfles wel de beloofde hoeveelheid propaangas bevat? Je kan dit eenvoudig nawegen door je gevulde gasfles te wegen en nadien de tarra (die op je gasfles vermeld staat) in mindering te brengen. Primagaz respecteert alle wettelijke eisen en garandeert daarmee dat alle gasflessen met een witte krimpfolie met Primagaz-logo rond de kraan de beloofde hoeveelheid gas bevatten.

Online purchases may be returned via a major parcel carrier. Click here to initiate a return.