Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Ga terug naar het overzicht

Nieuwbouwwoning kiest voor ondergrondse gastank

Testimonial Yves
Yves Maleux is Accountmanager Home Energy bij Primagaz. Hij was aanwezig bij de plaatsing van een ondergrondse gastank en vertelt hoe de installatie in zijn werk gaat.

De eigenaars van dit nieuwbouwproject wilden hun woning graag verwarmen op gas. Stookolie is immers geen optie meer voor nieuwe huizen, maar in de straat was ook geen aardgas aanwezig. Propaan vormde voor deze mensen de perfecte oplossing.  

Esthetisch en veelzijdig 

 “Vanuit esthetisch oogpunt kozen deze mensen voor een ondergrondse propaantank. Die wordt volledig weggewerkt in de grond terwijl enkel het deksel zichtbaar blijft.”  

Naast de verwarming zullen de eigenaars propaan ook gebruiken om te koken en warm water te produceren. In de toekomst volgt er eventueel ook nog een gashaard. 

Graafwerk en controle van de gastank 

 Kies je voor een ondergrondse tank van Primagaz, dan is de plaatsing inbegrepen. Yves: “We voeren het graafwerk uit en leggen de leidingen tot aan het huis. Ook is er altijd een keurder aanwezig op de site. Die controleert of de veiligheidsafstanden gerespecteerd worden en keurt de gastank voordat deze wordt ingegraven. Eventuele beschadigingen repareren we ter plaatse.” 

Plaatsing ondergrondse gastank

Van hoge naar lage druk 

 In de ondergrondse gastank wordt het propaangas gestockeerd op hoge druk. De toepassingen in huis vereisen echter lage druk. Daarom moet er buiten de woning een ontspanner geplaatst worden.

“Je kan lage druk creëren met een kastje tegen de gevel, of met de PrimaCompact. Deze combi-ontspanner wordt onder het deksel van de propaantank geplaatst en is dus volledig onzichtbaar. Omwille van esthetische redenen kozen de eigenaars van deze woning voor de PrimaCompact.” 

Ondergrondse propaantank in drie uur geplaatst 

 “De installatie van een ondergrondse propaantank verloopt heel vlot. De volledige plaatsing neemt slechts drie uurtjes in beslag.”  

Zodra alle leidingen zijn aangesloten is het tijd om de tank te vullen. De eigenaars kunnen nu genieten van alle voordelen van gas, ook zonder aardgasaansluiting. 

“De plaatsing van een ondergrondse propaantank neemt slechts drie uur in beslag.”

YVES

Accountmanager Home Energy