Doorgaan naar artikel

Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Ga terug naar het overzicht

22/12/2021

Het stookoliedecreet en het Vlaamse Energie- en Klimaatplan: alles wat je moet weten

Huis van gras
In oktober 2021 keurde het Vlaamse Parlement de uitfasering van stookolieketels goed. Het decreet wil mensen vooral aansporen om te kiezen voor meer milieuvriendelijke verwarmingstechnieken. Wat houdt dit nu precies in? 

Vanaf 1 januari 2022 is het verboden om een stookolieketel te plaatsen of te vervangen voor:

  • Nieuwbouw of ingrijpende renovatie.
  • Bestaande woningen (zowel residentieel als niet-residentieel) waar aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Voor bestaande woningen waar geen aardgasaansluiting mogelijk is, mag er bijgevolg dus wel nog een nieuwe stookolieketel worden geplaatst. Belangrijke kanttekening hierbij is dat er geen premies voor stookolieketels meer beschikbaar zijn, wel voor gascondensatieketels, met name de Fluvius -premie.

Premies

De Fluvius -premie geldt enkel voor beschermde afnemers of de prioritaire doelgroepen van de Vlaamse energielening. Het bedrag van deze premie voor een nieuwe gascondensatieketel hangt af van de brandstof van je oude ketel. Vervang je je oude gasketel door een condensatieketel op gas? Dan krijg je een premie van € 1.800 (max. 40% van het factuurbedrag, incl. btw). Vervang je je oude mazoutketel door een gascondensatieketel? Dan bedraagt de premie voor de gascondensatieketel € 2.500 (max. 50% van het factuurbedrag, incl. btw).

Met het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 dat in december 2019 werd goedgekeurd mikte Vlaanderen op een CO2-reductie met 35 procent ten opzichte van 2055. Maar om dat te halen, waren bijkomende inspanningen nodig, vandaar dat er nieuwe maatregelen werden voorgesteld in de Vlaamse Visienota. Deze bijkomende maatregelen zouden garant staan voor een reductie met 40 procent. In het plan zijn meer dan 300 maatregelen opgenomen, wij highlighten de voornaamste in onderstaand artikel.

Renovatie

Vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie voor wie een energieverslindende woning koopt. Wie een woning van label E of lager aankoopt, moet binnen de 5 jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen. Om deze renovatieplicht te ondersteunen, worden er renteloze leningen beschikbaar gemaakt tot € 20.000 en komen er ook hogere premies. Verbouwers die renoveren naar label C, B of A kunnen een lening met een negatieve rente tot -1,5 procent krijgen. Zij krijgen dus geld van de Vlaamse overheid om de renovatie op te starten.

Nieuwbouw

Vanaf 2023 komt er voor nieuwbouwwoningen een verplichting om (minstens) met hybride warmtepompen te verwarmen. Deze warmtepompen werken deels op aardgas of propaangas en deels op elektriciteit. Er komt ook een stimulans voor warmtepompen bij bestaande woningen. Daar wordt de subsidie voor een hybride warmtepomp verhoogd van € 1.500 naar € 2.000 en voor een klassieke warmtepomp van € 2.250 naar € 3.000. Bij de VREG wordt er bovendien ook aangedrongen om een voordeliger distributienettarief voor warmtepompen in te voeren.

Vanaf 1 januari 2026 zal bovendien bij nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn. Op deze manier kiest de Vlaamse regering voor een traject waarbij alle woningen tegen 2040 energiezuinig zouden moeten zijn.

Bedrijven

Voor de landbouw en industrie wordt de lat 10% hoger gelegd dan oorspronkelijk voorzien om de CO2-uitstoot tegen 2030 terug te dringen. Er gaan geen economische subsidies meer naar bedrijven zonder klimaatplan. Samen met de landbouw moet de industrie ook versneld af van fossiele brandstoffen. Daarvoor worden vanaf 2023 de subsidies voor WKK afgeschaft. De regering voorziet verder ook een belastingverlaging die technologieën als warmtepompen interessanter moet maken.

Belangrijk om te weten is dat bovenstaande maatregelen die zijn opgenomen in de visienota nog niet gestemd zijn door de regering en bijgevolg nog niet zijn omgezet in wetgeving. Momenteel is er in de klimaatplannen geen vermelding van propaangas.

België in de energietransitie

België wil tegen 2030 de broeikasgasuitstoot verminderen met 55% en tegen 2050 zelfs volledig klimaatneutraal zijn. En hierin speelt het koolstofvrij maken van verwarmingssystemen in off-grid gebieden een cruciale rol. Zowel propaan als Futuria Propaan spelen een sleutelrol in de energietransitie.

Want door over te schakelen van stookolie op (Futuria) Propaan kies je voor:


Hoe kan je kiezen voor propaan van Primagaz?

Gebruik je momenteel stookolie en vraag je je af  wat nu de beste keuze is voor jouw situatie? Bekijk de verschillende opties in onze handige simulator. Al overtuigd van propaan en benieuwd naar de installatie- en energiekost voor je woning? Dankzij onze calculator bereken je in enkele minuten je indicatieve voorstel.