Passen de binneninstallatie en installatie-aansluiting van mijn huidige tank altijd op de nieuwe tank van Primagaz?

Niet alle gastanks zijn hetzelfde. Daarom contacteert Primagaz je vóór de plaatsing. Als we van tevoren weten welke propaantank je momenteel hebt staan, zorgen we voor een passende aansluiting van het installatiewerk op je nieuwe gastank van Primagaz.

Andere veelgestelde vragen