Gebruik je propaangas in bulk (tanks)? Dan heb je recht op een overheidspremie van € 300 die geldt voor leveringen tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023. Je kan tot en met 31 maart 2023 je aanvraag indienen. Lees hier hoe je deze kan aanvragen.

Waarom kan ik geen Futuria Propaan krijgen?

Sinds 2018 levert Primagaz Futuria Propaan, een 100% duurzame variant van traditioneel propaan.

Om een maximale impact te kunnen genereren met de vandaag beschikbare volumes, hebben we beslist om deze volumes toe te kennen aan onze EasyBlue PLUS en EasyBlue XL, de populaire gasflessen voor BBQ, terrasverwarmers en kamperen. Zo konden al meer dan 150.000 eindklanten genieten van een gasfles op Futuria Propaan.

Daarnaast nemen een aantal industriële sites Futuria Propaan af. Deze bedrijven hebben dikwijls CO₂-verplichtingen vanuit de overheid of vanuit hun bedrijfsstrategie. In de toekomst zal Primagaz steeds meer Futuria Propaan leveren. Onze doelstelling is om tegen 2040 enkel nog Futuria Propaan te leveren. Naast de bestaande leveranciers zijn we concreet op zoek naar nieuwe productiemogelijkheden. Ook zijn we met de overheid in overleg voor een gepaste prijsstructuur voor duurzame gassen. De meerkost ervan schommelt vandaag namelijk tussen de 15 en de 25%. In de toekomst voorzien we dat deze meerprijs geleidelijk aan zal dalen samen met het toenemen van de beschikbare volumes op de markt.

Goed om te weten is dat je installatie future-proof is. Ze moet namelijk niet aangepast worden voor Futuria Propaan. Ondertussen draag je nu al je steentje bij aan een beter leefmilieu. Ten opzichte van andere fossiele brandstoffen is de CO₂-uitstoot reeds lager en is de uitstoot van fijnstof uiterst miniem.

Van zodra de volumes toenemen en onze productpropositie klaar is, zullen we jullie hierover informeren.

Andere veelgestelde vragen