Doorgaan naar artikel

Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Stookoliedecreet

Klaar voor de energietransitie?

Samen naar een duurzamere toekomst

De uitfasering van stookolie: alles wat je moet weten

Eind vorig jaar keurde Vlaanderen het stookoliedecreet goed. Sinds 1 januari 2022 is het verboden om een mazoutketel te plaatsen bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties. Ook mag je geen nieuwe mazoutketel meer installeren wanneer er aardgas in je straat ligt. Deze beslissing moet mensen aansporen om te kiezen voor meer milieuvriendelijke verwarmingstechnieken.

Ligt er nog geen aardgas in je straat? Dan is de installatie van een nieuwe mazoutketel nog wel toegestaan. Het is echter belangrijk om te weten dat hier geen premies meer voor gegeven worden. Dat is nog wel het geval bij gascondensatieketels.

Daarnaast stelde Vlaanderen in haar visienota voor om vanaf 2023 nieuwbouwwoningen te verplichten om (minstens) met hybride warmtepompen te verwarmen. Deze werken deels op gas, deels op elektriciteit.

Primagaz maakt je graag wegwijs in alle energiemogelijkheden en mogelijke premies voor de projecten van jouw klanten. Zo zetten we allemaal samen de nodige stappen in de energietransitie.

Welke premies zijn er?

Via premies wil Vlaanderen de overstap naar milieuvriendelijkere verwarmingstechnieken stimuleren. Op welke premie je klanten recht hebben, hangt af van de brandstof van hun oude ketel:

  • Vervangen ze een oude gasketel door een gascondensatieketel? Dan krijgen ze een premie van € 1.800 (max. 40% van het factuurbedrag, incl. btw).
  • Vervangen ze een oude mazoutketel door een gascondensatieketel? Dan bedraagt de premie € 2.500 (max. 50% van het factuurbedrag, incl. btw).

Deze premie is geldig voor beschermde afnemers of de prioritaire doelgroepen van de Vlaamse energielening.

Bovendien plant Vlaanderen om vanaf 2023 renoveren te verplichten voor wie een energieverslindende woning koopt. De overheid zal hier financiële steun voor uitreiken in de vorm van renteloze renovatieleningen tot € 20.000, of leningen met een negatieve rente tot -1,5% naargelang het energielabel van de woning.

Download onze partnerbrochure

Een duurzame relatie leidt tot een duurzame toekomst, en daar gaan we samen voor. Primagaz informeert haar partners steeds over nieuwe oplossingen, zodat ook zij hun klanten kunnen begeleiden in hun beslissingsproces. Lees er meer over in onze gratis infobrochure.

Propaan, een budgetvriendelijk alternatief voor stookolie

Zeker in off-grid gebieden vormt het uitfaseren van stookolie een uitdaging. In deze regio’s ligt geen aardgas en moeten mensen op zoek naar een alternatief. (Bio)propaan vormt hier een sleuteloplossing die haalbaar én betaalbaar is. Wist je bijvoorbeeld dat propaangas perfect te combineren is met andere hernieuwbare energiebronnen, zoals een hybride warmtepomp of een gaswarmtepomp?


Primagaz voorziet voor elk type woning een oplossing op maat, in boven- en ondergrondse gastanks, en ook voor gebouwen met meerdere wooneenheden. Deze kunnen aangesloten worden op één centrale tank met aparte meters, zodat het verbruik van elke unit apart kan worden opgevolgd en verrekend.

Biopropaan en natuur

Kies duurzaam met biopropaan

Met biopropaan ben je klaar voor de toekomst. Dit biogas wordt geproduceerd uit 100% hernieuwbare grondstoffen en vermindert je CO2-uitstoot tot wel 80%. De chemische samenstelling is exact dezelfde als die van propaan, waardoor je zonder aanpassingen aan je bestaande propaaninstallatie kan overstappen naar deze duurzame variant.