Doorgaan naar artikel

Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Ga terug naar het overzicht

Energiecrisis: propaan(prijs) de betere van de klas

De coronacrisis is nog maar net achter de rug of de volgende dient zich al aan. Het economisch herstel na de pandemie, de oorlog in Oekraïne en wereldwijde aanbod problemen in verschillende sectoren doen de prijzen momenteel met rasse schreden stijgen. Ook de energieprijzen delen in de klappen. Prijzen van aardgas, elektriciteit, stookolie en motorbrandstoffen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Vraag is nu: wat met propaan?

 

Propaanprijs zal nooit boven vastgelegd maximum gaan

In de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt zijn de leveranciers vrij om hun elektriciteits- en aardgasprijzen te bepalen en komt die prijs tot stand door vraag en aanbod. Door de volatiliteit en onzekerheid die er momenteel heerst, zijn er echter geen leveranciers meer die een contract met vast tarief aanbieden. Zo is de aardgasprijs ten opzichte van vorig jaar geëxplodeerd met een stijging van maar liefst +195% (bron: www.creg.be). Ook elektriciteit volgt met een prijsstijging van 56% (bron: www.creg.be).In dezelfde periode is propaan slechts met +66% gestegen in prijs. (bron: www.energiafed.be/nl/maximumprijzen/evolutie)

In tegenstelling tot aardgas worden er voor aardolieproducten, en dus ook voor propaangas in tanks, maximumprijzen vastgelegd door de overheid. Het is met andere woorden niet toegestaan om boven dit prijsniveau te verkopen. Het doel hiervan is de bevoorrading te waarborgen en de volatiliteit van prijzen te beperken.

Propaangas biedt je bovendien niet alleen zekerheid, maar ook onafhankelijkheid. In tegenstelling tot aardgas beslis je immers zelf wanneer je je propaanvoorraad aanvult en kan je daarbij dus rekening houden met de actuele prijs. Zo kan je telkens gas bijbestellen op de momenten dat de prijs het laagst staat.


Aardgasprijs grafiek maart

Vergelijking stookolie en propaan

De prijsstijgingen blijven zich verder doorzetten, al is er dus wel een groot verschil per energiebron. Hoe doen stookolie en propaan het? Als we vergelijken met maart 2021 zijn de prijzen gestegen met +98% voor stookolie en +66% voor propaan. (bron: www.energiafed.be/nl/maximumprijzen/evolutie). De propaanprijs is dus het minst toegenomen. Bovendien is de stijging hier gecontroleerd en gestaag zoals de grafiek hieronder weergeeft. Het verschil in calorische waarde (= energetische waarde per volume) tussen stookolie en propaan wordt hier verder niet weergegeven.

Naast de prijs zijn er nog heel wat andere redenen om een overschakeling van stookolie naar propaangas te overwegen:

Stabiliteit propaan

Is er nog voldoende energie voor ons allemaal?

Nu de schaarste van bepaalde materialen en brandstoffen toeneemt, maken mensen zich meer en meer zorgen over de beschikbaarheid van energie. En hoewel wij helaas ook geen sluitend antwoord hebben op die algemene onzekerheid, kunnen we wél met zekerheid zeggen dat er voldoende propaan zal zijn. Dankzij de centrale inkoop van ons moederbedrijf kunnen we namelijk steeds voor een goede voorraad zorgen. Bovendien zijn we marktleider in propaan en hebben we in België verschillende depots, wat ons toelaat om zo snel mogelijk aan onze klanten te leveren. Primagaz België neemt tot slot geen gas af in Rusland en wil dit in de toekomst absoluut zo houden.


Het klimaatplan omarmt (Futuria) Propaan


De CO₂-uitstoot moet tegen 2030 met 40% gereduceerd zijn. Dat is althans de ambitie van het recent door de overheid gelanceerde klimaatplan. Zo zijn stookolieketels verboden bij nieuwbouwwoningen en ingrijpende renovaties. Propaan is dan een dankbaar alternatief. Op korte termijn geniet je van stabiel propaan en in een latere fase kan je makkelijk koppelen met een hybride warmtepomp of overschakelen op Futuria Propaan.

Futuria Propaan is een duurzaam gas dat gemaakt wordt van biomassa en tot 70% minder CO₂ uitstoot dan mazout. Het is bovendien chemisch identiek aan klassiek propaan waardoor je het voor dezelfde toepassingen kan gebruiken in je bestaande installatie.

Momenteel produceert Primagaz Futuria Propaan vanuit biodiesel. We kijken echter verder om het volume Futuria Propaan te kunnen verhogen naar de toekomst toe en investeren daarom actief in onderzoek naar andere productiemanieren. Denk hierbij aan de bioraffinaderij, power-to-gas (een technologie die elektrisch vermogen omzet in brandstoffen), anaerobe vergisting en de vergassing van restafval. Met dit bioproduct gaan we samen met de overheid voor een duurzame toekomst!

Hoe kunnen wij jou helpen?

We kunnen helaas zelf niet veel doen aan de gestegen energieprijzen buiten duimen dat ze snel weer gaan dalen. Wat we wel kunnen doen, is enkele tips & tricks meegeven, waar jullie zelf mee aan de slag kunnen om de impact op jullie gasfactuur zo klein mogelijk te houden.

  1. First things first: zorg voor een goede afdichting van ramen en deuren. Want je wilt net de koude lucht buiten houden en de warmte binnen! Zorg er dus voor dat je voordeur, openslaande deuren en binnendeuren geen koude lucht doorlaten en breng indien nodig deurtochtlatten aan. Die dichten je kamers goed af en zorgen voor een betere thermische en akoestische isolatie.
  2. Zet je thermostaat overdag een graad lager. Supersimpel, maar rendabel! Door je thermostaat overdag een graad lager in te stellen, bespaar je al snel 5% op je verwarmingskosten. Zet je thermostaat ’s avonds ook tijdig op nachtstand, je woning blijft toch lang genoeg warm.
  3. Ontlucht regelmatig je radiatoren. Maken je radiatoren een borrelend geluid? Dat wil zeggen dat er lucht in zit. Door de luchtbellen die zich vormen, kan het water niet meer vlot circuleren, waardoor je energieverbruik in de hoogte schiet. Ontlucht je radiotoren dus tijdig, voordat de winter begint.
  4. Breng radiatorfolie aan. Aan de achterkant van de radiatoren gaat er vaak veel warmte verloren via de buitenmuur. Door radiatorfolie aan te brengen aan de achterkant, kan je dit eenvoudig vermijden. Kost je zo goed als niets, maar levert je weer wat winst op.
  5. Sla het onderhoud van je gasketel niet over! Een periodieke controle van je ketel is wettelijk verplicht. Voor systemen op gas moet dit elke 2 jaar gebeuren. Dankzij een regelmatig onderhoud van je ketel voorkom je niet alleen pannes, maar je verwarming zal ook efficiënter werken en dus ook minder verbruiken.
  6. Isoleer de leidingen van je verwarmingssysteem. Elk centraal verwarmingssysteem verliest heel wat warmte door de leidingen. Zeker als deze door niet-verwarmde ruimtes lopen, zoals een berging of kelder. Isoleer ze en je zal flink wat besparen!
  7. Verlucht je woning. Maar overdrijf niet! Nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig uitgerust met ventilatiesystemen. Maar oudere woningen zonder een mechanische verluchting, hebben ook verluchting nodig. Je verlucht best 2 keer per dag gedurende een kwartiertje. 

Als maatregel tegen de gestegen energieprijzen , heeft de federale overheid in februari beslist om een verwarmingspremie uit te keren van € 100 die automatisch wordt verrekend via jouw elektriciteitsfactuur. Verder werd er half maart aangekondigd dat daar bovenop nog eens éénmalige korting van € 200 per gezin of adres aankomt.

Voor personen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden, komt de vzw Sociaal Verwarmingsfonds ook tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur. Je kan je aanvraag online indienen.